Lise

Fen Lisesi Eğitim Faaliyetleri

Özel TOS Kağıthane Açı Fen Lisesi Rehberlik Servisi olarak temel amacımız, öğrenciyi salt öğrenci kimliği ile değil; onu bir bütün olarak; ilgileri, istekleri, yetenekleri, kuvvetli ve zayıf yönleriyle; arkadaşlık ilişkileri ve diğer sosyal yönleriyle tanımak, değerlendirmek ve gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımız üç ana dalda yoğunlaşmaktadır.

Bireysel Rehberlik

Yıl içinde öğrencilerimizi tanımak amacı ile uygulanan test, anket, envanter gibi çeşitli psikometrik uygulamalar, gizlilik esastır ilkesiyle değerlendirilmekte, öğrenciye ve ailesine gereksinim duydukları her konuda rehberlik hizmeti verilmektedir.

Grup Rehberliği

Grup çalışmalarında, sınıflar bazında, ders çalışma teknikleri, planlı olmanın yaşamımızdaki önemi,sınav kaygısıyla baş etme, ön ergenlik gelişim özellikleri v.b konularda bilgiler verilmekte ve sınıf içi söyleşiler yapılmaktadır.

Mesleki ve Eğitsel Rehberlik

İleriki eğitim yıllarına ve meslek yaşamlarına ışık tutmak amacıyla; ilgi ve yeteneklerini açığa çıkartmayı hedefleyen anketler uygulanmaktadır. Orta öğretim alanları hakkında bilgilendirilmekte ve meslek tanıtımları yapılmaktadır.

Rehberlik Hizmetleri

Okulumuzda yürütülen rehberlik çalışmalarının amacı; öğrencinin kendini fiziksel, sosyal, duygusal açıdan tanımasına katkıda bulunmak ve birey olarak farkındalık yaratmaktır. Özellikle bireysel görüşmeler, test ve envanterlerle, öğrencinin fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunmak, ilgi ve yeteneklerine uygun çalışmalarla, kendini geliştirmesini sağlamaktır.

Rehberlik Servisi idare, sınıf danışman öğretmenleri, ders öğretmenleri ve veli iş birliği ile öğrencinin akademik ve gelişimsel problemlerine bütünsellik, süreklilik ilkesinden hareketle yaklaşır. Bu çalışmalar sadece problem yaşayan öğrencilerle değil, tüm öğrencilerle yürütülmektedir. Rehberlik servisi tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda etkinliklerini sürdürmektedir.

Öğrenciye yönelik çalışmalar:

• Okulumuza yeni başlayan ve uyum güçlüğü çeken öğrencilerimize dönük oryantasyon çalışmaları yapılır.
• Öğrenci görüşmeleri bireysel, grup, sınıf rehberliği şeklinde yapılarak, öğrenciyi en iyi şekilde tanımaya çalışılır; kişisel, sosyal, eğitsel ihtiyacı desteklenir.
• Öğrencilerde akademik başarıyı arttırmaya dönük etkin zaman kullanımı ve verimli ders çalışma yöntemleri konusunda alışkanlık kazandırılmaya çalışılır.
• Gelecek plan ve hedeflerini belirlerken ilgi, yetenek ve akademik başarının öneminin anlatılarak, kendilerini en iyi ve gerçekçi şekilde tanımaları ve eksikliklerini gidermeleri sağlanmaya çalışılır.
• Gerçekçi kararlar alabilmeleri amacıyla mesleklerin tanıtılması, sınav sisteminin anlatılması çalışmaları yapılır.
• Sınav ya da gelecek kaygısı ile başa çıkma yöntemleri anlatılır.
• Üniversite ve bölüm tanıtımları amacıyla üniversite gezilerinin yapılması planlanır.
• Ders seçimleri konusunda bilgilendirme ve bireysel görüşmeler yapılır.
• Gelişim dönemlerinden en önemli aşama olan ergenlik dönemini rahat atlatabilmesi ve yaşadığı sorunlara yapıcı çözümler üretebilmesi amacı ile öğrenciler bireysel görüşmelerle desteklenir.
• TYT-AYT hazırlık sürecinde sınav çalışmalarının programlanıp takip edilerek, öğrencinin hedefine ulaşması için her türlü destek verilir.