İlkokul

Her öğrencinin potansiyeli bizim için değerli bir hazinedir. Öğrenci merkezli eğitim anlayışımız ile öğrencilerimizi tanıyor, onların farklılıklarını keşfediyor, gelişimlerini takip ediyor, onları başarılı oldukları alanlara yönlendirip, eksik oldukları alanlarda destekliyoruz.

Kağıthane Açı Koleji İlkokulu’nda öğrencilerimizin eğitimlerine oyunu da katarak oyun konseptli bir eğitim imkânı sunuyoruz. Öğretmenlerinin rehberliğinde öğrencilerimize oyunla öğrenme ortamları sunarak okulu daha eğlenceli bir hale dönüştürmeyi ve mutlu çocuklar yetiştirmek hedefliyoruz. Türkçeyi doğru kullanma ve anlayabilme derslerimiz ile birlikte öğrencilerimizin Türkçe’yi kendine güvenerek ve düzgün konuşabilmelerini sağlamak, dikkatli dinleme ve düzgün cevap verebilme becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz. Sınıf öğretmenlerimiz programlarımız doğrultusunda öğrencilerle Türkçe’yi etkin kullanma ile ilgili etkinlikler ve çalışmalar yaparlar.

▪ Eğlenceli Matematik

▪ Materyaller ile Türkçe

▪ Bireysel farklılıkları dikkate alan

▪ Hayatın içinde uygulanabilir, hayattan soyutlanmamış Hayat Bilgisi

▪ Beden Eğitimi, Cimnastik, Bale, Taekwondo, Drama..

▪ Çift Yabancı Dil

▪ Tecrübeli eğitim kadrosu ile ezberin değil öğrenmenin gizemli ve güzel dünyası

▪ En fazla 20 kişilik sınıflar ile öğrenmeyi teşvik eden sınıf ortamı