Anaokulumuz

Kağıthane Açı Koleji Anaokulu programı, öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel, sosyal-duygusal gelişimlerini desteklerken, merak eden, sorgulayan, kendine güvenen, değişime ayak uyduran bireyler olmalarını amaçlamaktadır. Okulumuz merkezi konumu ile zengin öğrenme ortamları oluşturarak öğrenme sürecini keyifli ve heyecanlı bir hale dönüştürmektedir. Öğrencilerin öğrenme stillerine göz ününde bulundurularak ve oyun temelli etkinlikler ile tasarlanmış planlamalarıyla çocukların her gün yeni tecrübeler deneyimleyerek, uygulayarak, sorgulayarak ve keşfederek öğrenmeleri için fırsatlar yaratır.

Açı Anaokullarında yetişen bireyler kazandıkları sağlam temel sayesinde başarıyı hayat boyu yaşarlar.
Gelişimsel, çağdaş, yenilikçi, alanında uzman eğitim kadromuz ile;

▪ Oyun temelli

▪ Gelişim alanlarını eşit oranda destekleyen

▪ Bireysel farklılıkları dikkate alan

▪ Yaparak yaşayarak öğrenmeye fırsat tanıyan

▪ Çok yönlü

▪ Problem çözme becerisini destekleyen çocuk merkezli bir program uygulamaktayız.

Rehberlik Hizmetleri

Özel Kağıthane Açı İlkokul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi olarak görevimiz; gelişim düzeyleri ayrı ayrı incelenerek, ilkokul yaş grubuna uygun bir rehberlik planı çıkartmak, çocuklara geliştirilmesi istenen temel değerler eğitimleri kazandırmak, karşılaştıkları zorlukları sorun haline dönüşmeden çözebilme konusunda yardımcı olmak, kendilerini tanımak ve anlamak, toplu yaşama kurallarını öğretmek, empati, hoşgörü, sabır, düzenli olmak gibi yetileri kazandırmaktır. Rehberlik birimi olarak amacımız; kendini tanıyan, çevresi ile uyumlu, sağlıklı iletişim kurabilen, mutlu sağlıklı bireyler yetiştirmektir.

Özel Kağıthane Açı İlkokul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi hizmet alanlarımız;

▪ Koruyucu ve önleyici çalışmalar

▪ Oryantasyon çalışmaları

▪ Test uygulamaları ile bireyi tanıma çalışmaları

▪ Bireysel rehberlik

Ayrıca ihtiyaç doğrultusunda düzenlenen; veli bültenleri, seminerler, eğitimler, öğrencilere ve ailelere yönelik destekleyici ve önleyici çalışmalar yürütülmektedir.