fbpx
Açı Koleji Logo
AÇI

ORTAOKUL

Özel İEF Kağıthane Açı Ortaokulu Rehberlik Servisi olarak temel amacımız, öğrenciyi salt öğrenci kimliği ile değil; onu bir bütün olarak; ilgileri, istekleri, yetenekleri, kuvvetli ve zayıf yönleriyle; arkadaşlık ilişkileri ve diğer sosyal yönleriyle tanımak, değerlendirmek ve gelişimine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda çalışmalarımız üç ana dalda yoğunlaşmaktadır.

Bireysel Rehberlik

Yıl içinde öğrencilerimizi tanımak amacı ile uygulanan test, anket, envanter gibi çeşitli psikometrik uygulamalar, gizlilik esastır ilkesiyle değerlendirilmekte, öğrenciye ve ailesine gereksinim duydukları her konuda rehberlik hizmeti verilmektedir.

Grup Rehberliği

Grup çalışmalarında, sınıflar bazında, ders çalışma teknikleri, planlı olmanın yaşamımızdaki önemi,sınav kaygısıyla baş etme, ön ergenlik gelişim özellikleri v.b konularda bilgiler verilmekte ve sınıf içi söyleşiler yapılmaktadır.

Mesleki ve Eğitsel Rehberlik

İleriki eğitim yıllarına ve meslek yaşamlarına ışık tutmak amacıyla; ilgi ve yeteneklerini açığa çıkartmayı hedefleyen anketler uygulanmaktadır. Orta öğretim alanları hakkında bilgilendirilmekte ve meslek tanıtımları yapılmaktadır.

1-Psiko-sosyal Gelişim

Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme
Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme
Sorumluluk duygusunu geliştirme
Kendini tanıma becerilerini geliştirme
Karşısındakini anlama becerilerini geliştirme
Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirme

2. Akademik Gelişim

• Eğitimsel ve akademik başarısını, kapasitesi ile doğru orantılı olarak en üst düzeyde geliştirme
• Eğitimsel ve akademik başarısını engelleyici faktörlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

3. Kariyer Gelişimi

• Yetenek, ilgi ve yönelimleri ile ilgili farkındalık düzeyini geliştirme
• Kariyerine yön verecek nitelikli bilgi birikimini geliştirme
• Geleceği ve kariyeri ile ilgili karar verme gücünü geliştirme

Özel İEF Kağıthane Açı Koleji Eğitim Felsefesi, öğrencilerimizin başarısında, psikolojik ve sosyal gelişiminde, öğrenci - veli - okul iş birliğine son derece önem verir. Bu amaçla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Karşılıklı Güven ve Gizlilik ilkesiyle gereksinim duyulan her velilerimize yardımcı olmaktadır.

TOP